23 Omirou str., Hermoupolis

84 100 Syros

+30 22810 85333

+30 6986 020337 or +30 6937 291427

vidalisyros@gmail.com


diafora logo